Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

Jesteśmy podmiotem gospodarczym, który jest uprawniony do wystawiania paszportów roślin pochodzących z naszej hodowli.
Nasz numer nadany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa to PL 10/10/14881.
Numer ten świadczy o jakości sprzedawanych przez nas roślin.

Przykładowy wygląd paszportu:

paszport roślin water and garden