czy wiesz że ...
Czy wiesz, że myriophyllum aquaticum (wywłócznik) świetnie natlenia wodę w twojej sadzawce.

oferta

Rośliny strefy przybrzeżnej

Pałka wąskolistna
Typha angustifolia
100 - 150 cm
lipiec - wrzesień
Przęstka
Hippuris vulgaris
10 - 20 cm
nie kwitnie
Przęstka
Hippuris vulgaris
5 - 20 cm
nie kwitnie
Sitowie białe
Scirpus lacustris 'Albescens'
100 - 150 cm
lipiec - sierpień
Sitowie biało-zielone
Scirpus tabernaemontanii 'Zebrinus'
100 - 150 cm
czerwiec - sierpień
Sitowie biało-zielone
Scirpus tabernaemontanii 'Zebrinus'
100 - 120 cm
czerwiec - sierpień