czy wiesz że ...
We florze polskiej występuje osobliwa roślina, która ma zdolność do kwitnienia przez cały rok. Nazywa się gwiazdnica pospolita.

oferta

Rośliny strefy przybrzeżnej

Żabieniec - Babka okrągłolistna
Alisma parviflora
60 - 80 cm
czerwiec - wrzesień
Oczeret
Scirpus lacustris
100 - 180 cm
lipiec - sierpień
Oczeret
Scirpus lacustris
100 - 180 cm
lipiec - sierpien
Pałka biało-zielona
Typha latifolia 'Variegata'
150 - 200 cm
lipiec - wrzesień
Pałka mini
Typha minima
60 - 80 cm
maj - wrzesień
Pałka mini
Typha minima
60 - 80 cm
maj - wrzesień