czy wiesz że ...
Czy wiesz, że lisymachia numularia kwitnie na żółto i porasta świetnie brzegi oczek wodnych i stawów.

oferta

Rośliny strefy przybrzeżnej

Kosaciec żółty
Iris pseudacorus
60 - 80 cm
maj - lipiec
Kosaciec żółty
Iris pseudacorus
60 - 80 cm
maj - lipiec
Kosaciec żółty 'variegata'
Iris pseudacorus 'Variegata'
60 - 80 cm
maj - lipiec
Kosaciec niebieski
Iris sibirica
60 - 80 cm
czerwiec - lipiec
Kosaciec niebieski
Iris sibirica
60 - 80 cm
czerwiec - lipiec
Krwawnica
Lythrum salicaria
60- 100 cm
czerwiec - wrzesień