czy wiesz że ...
Najstarszymi żywymi drzewami są sosny kolczaste z gór Kalifornii. Niektóre spośród nich mają ok. 5 000 lat.

oferta

Algen Stopp! Spezial [500 ml]
femanga
Specjalny środek do zwalczania sinic. Całkowicie nieszkodliwy dla mieszkańców akwarium. Pomocne może okazać się również zaciemnienie zbiornika, należy zaciemnić zbiornik na 4-6 dni jednorazowo. Zalecana jest również wymiana wody w 1/3 objętości zbiornika.

Sposób użycia:
25ml na 100 litrów wody akwariowej przez 4 tygodnie do wyleczenia. W bardzo trudnych przypadkach zaleca się stosować kombinację z femanga Algen Stopp General po 12,5ml każdego ze środków na 100 litrów wody akwariowej.