czy wiesz że ...
Czy wiesz, że rośliny przybrzeżne przyczyniają się do prawidłowego ekosystemu twojej sadzawki.

oferta

Algen Stopp! Spezial [250 ml]
Femanga
Specjalny środek do zwalczania sinic. Całkowicie nieszkodliwy dla mieszkańców akwarium. Pomocne może okazać się również zaciemnienie zbiornika, należy zaciemnić zbiornik na 4-6 dni jednorazowo. Zalecana jest również wymiana wody w 1/3 objętości zbiornika.

Sposób użycia:
25ml na 100 litrów wody akwariowej przez 4 tygodnie do wyleczenia. W bardzo trudnych przypadkach zaleca się stosować kombinację z femanga Algen Stopp General po 12,5ml każdego ze środków na 100 litrów wody akwariowej.