czy wiesz że ...
We florze polskiej występuje osobliwa roślina, która ma zdolność do kwitnienia przez cały rok. Nazywa się gwiazdnica pospolita.

oferta

ProFito [250 ml]
easy-life
To silnie skoncentrowany, wieloskładnikowy nawóz, zawierający żelazo, potas, mangan i wiele innych substancji odżywczych, jakich potrzebują rośliny. Bardzo ekonomiczna i wyjątkowo kompletna odżywka dla roślin w akwariach słodkowodnych, zapewniająca ich silny, zdrowy i bujny wzrost. Wielokrotnie stabilizowany nawóz bez azotanów i fosforanów.

Stosowanie:
10ml na 100 litrów wody raz w tygodniu.

Pełny skład:
Fe, K, Mg, Mn, B, Co, Li, Cu, I, Mo, Ni, Sn, F, Al, Zn

Zalecamy łączenie z nawozem Easy-life Easycarbo.